• DE STICHTING

  Een stichting van en voor juristen die het anders willen

  Een groot deel van ons is ooit rechten gaan studeren omdat we geloofden in rechtvaardigheid en omdat we een duurzame en menselijke bijdrage wilden leveren aan de maatschappij. Maar hoe ziet dat eruit in onze praktijk? Hoe ziet rechtvaardigheid eruit in en buiten de rechtszaal? En hoe krijgt onze menselijkheid hierin vorm? Dat onderzoekt de Stichting Lawyers as Changemakers.

   

  De Stichting Lawyers as Changemakers is opgericht door Wikke Monster en Klaartje Freeke, beiden advocaat en mediator. Zie onze website voor meer informatie over ons werk.

   

  Lees hieronder meer over onze projecten en partners. Zoek je contact of wil je eens van onze bijeenkomsten bijwonen, mail ons dan. We werken graag met je samen.

 • PROJECTEN

  broken image

  DESIGN OF JUSTICE

  Ons project Design of Justice is een samenwerking van 8 universiteiten, hogescholen en kunstacademies in vier steden in het land. Er is een vak opgezet voor rechtenstudenten en met design studenten met als opdracht een ontwerp te maken voor de inrichting van een rechtszaal. Doel van dit vak is te onderzoeken hoe de rechtszaal eruit zou moeten en kunnen zien om bijeenkomsten harmonieuzer, inclusiever en rechtvaardiger te maken. Waarom moeten rechters bijvoorbeeld altijd op een verhoging zitten? Waarom zorgt de huidige setting vaak voor polarisatie? Wat zou meer kunst en bewust design kunnen doen in een rechtszaal?

   

  Hoe de ontwerpen eruit zagen is onder meer te zien via deze link (Amsterdam). Een van de ontwerpen is inmiddels uitgewerkt door een architectenbureau en is in de nieuwe Rechtbank Amsterdam vormgegeven.

   

  Dit project is mede tot standgekomen dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds creatieve industrie en de Van der Mandele Stichting,

   

  Meer informatie over deze projecten is hier te lezen.

  broken image

  RECHT IN BEELD

  Samen met kunstenaars Kyra Sacks en Machteld Aardse van de Beeldvormers hebben wij in de vorm van een brief- en beeldwisseling onderzocht hoe het recht en rechtvaardigheid eruit zouden zien als je het in beeld zou brengen. De prachtige tekeningen van de Beeldvormers zullen vanaf februari 2020 worden tentoongesteld in Rechtbank Amsterdam (2e verdieping). Het boekje Recht in beeld is te bestellen via deze link. Op verzoek geven wij een presentatie met de Beeldvormers over dit werk en onze onderzoeksvragen.

  broken image

  BIJEENKOMSTEN AAN DE UVA

  Wij organiseren sinds 2014 om de maand bijeenkomsten 'Mindfulness in het recht' aan de rechtenfaculteit van de UvA. Deze bijeenkomsten zijn voor juristen die met ons willen onderzoeken hoe wij ons werk op een menselijke manier kunnen uitoefenen. Onderwerpen die de revue passeren zijn o.a. geweldloze communicatie, mindfulness, integriteit en compassie. De sprekers komen uit ons midden of van buiten, waaronder Tamar de Waal, Iris van Domselaar, Jaap Voigt, Digna de Bruin, Tim Overdiek. Een uitgebreid (maar niet volledig) overzicht van de onderwerpen en de sprekers die wij hebben ontvangen vind je hier. De bijeenkomsten zijn gratis maar een donatie aan onze stichting is altijd welkom. Onze groep bestaat uit rechters, advocaten, officieren van justitie, docenten, mediators. Wil je je aanmelden? Mail ons en wees welkom.

  broken image

  MINDFULNESS & COMPASSIE IN HET RECHT

  Wij geven les aan rechtenstudenten: een vierweekse cursus Mindfulness in het recht. Dit vak is over komen waaien uit Berkeley. Aan de University of California (en andere universiteiten in de VS) wordt dit vak al jaren gedoceerd. Samen met de bedenker ervan, hoogleraar Charles Halpern, hebben wij een vierweekse cursus ontworpen waarin verschillende elementen van mindfuless worden gedoceerd, zodat die geïntegreerd kunnen worden in het werk van een jurist: bewustwording, balans, compassie en ethiek. Lees in dit artikel uit The Optimist meer over Mindfulness in het recht.

   

  Deze cursus geven wij in de vorm van een workshop ook aan professionals, waaronder advocaten, gerechtelijke ambtenaren en leden van het OM.

  EERDERE PROJECTEN

  broken image

  CONFERENTIE HET NIEUWE RECHT

  Op 6 juli 2018 organiseerden wij samen met Gert Jan Slump van Restorative Justice Nederland en Maurits Barendrecht van Hiil de conferentie Het nieuwe recht. Tijdens deze conferentie hebben wij zo veel mogelijk verschillende mensen uitgenodigd, kunstenaars, schrijvers, coaches, sociologen, ecologen, cliënten (verdachten, slachtoffers en andere betrokkenen in een rechtszaak) en juristen om met elkaar in gesprek te gaan over de vragen: hoe kan het recht menselijker worden en wie is daar verantwoordelijk voor?

   

  Een belangrijke uitkomst van deze conferentie is de veelgehoorde klacht van mensen dat zij zich te vaak niet gehoord voelen in het huidige juridische systeem, of het nou politieagenten zijn, advocaten of rechters. Onze visie hierop is dat opleidingen nu nog te weinig gefocust zijn om het trainen van de juiste vaardigheden om juristen te laten inzien waar het mensen eigenlijk om draait en daar een oplossing voor te bieden.

  broken image

  CONFERENCE LAWYERS AS CHANGEMAKERS

  Op 6 oktober 2017 organiseerden wij de conferentie Lawyers as Changemakers. Sprekers waren onder meer Kim Wright (zie hierboven en beneden) die zich bezighoudt met innovatie op het juridische vlak, Digna de Bruin, gespecialiseerd in conscious contracts, Disa Jironet, soefie en officier van justitie, Eileen Barker, vergevingsdocent, Arthur Hol, Madeleine Boerma en Klaartje Freeke.

  broken image

  VERGEVINGSTRAINING

  Samen met Eileen Barker, vergevingsdocent, jurist, mediator en coach, organiseerden wij een 3-daagse vergevingstraining. Voor juristen en niet-juristen die interesse hebben in het onderwerp. Wat ons betreft zou iedereen moeten leren wat vergeving is en hoe je dat kunt toepassen in je leven, zeker als je professioneel te maken krijgt met conflicten. Klaartje en Wikke hebben zelf een intensieve training gevolgd bij Eileen, waardoor zij dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken met hun cliënten, verdachten en slachtoffers in strafzaken.

   

  De training vond plaats van 31 mei tot en met 1 juni 2018.

 • PARTNERS

  Wij werken verder samen met:

  broken image

  J. Kim Wright

  CUTTING EDGE LAW

  Kim is een van de mensen die ons continue inspireren en tevens de bedenker van de naam Lawyers as Changemakers. Om het gelijknamige boek of het boek Lawyers as Peacemakers te bestellen, klik hier.

  broken image

  Rechtenfaculteit UvA

  Sinds 2014 faciliteert de UvA onze bijeenkomsten aan de rechtenfaculteit zodat rechtenstudenten en werkzame juristen in een vertrouwde omgeving aan iets nieuws kunnen werken.

  broken image

  Gerrit Rietveld Academie

  Het vak Law lab, waar rechtenstudenten en Rietveldstudenten elkaar ontmoeten, wordt mede mogelijk gemaakt door de Gerrit Rietveld Academie.

  broken image

  Young in Prison

  Samen met de Stichting Young in Prison hebben we het project Design of Justice opgezet.

  En vele anderen

 • TESTIMONIALS

  Wat wordt er over ons en ons werk gezegd?

  Stephanie Blom

  Student UvA

  "De wijze levenslessen van de drie docenten en de handvatten voor een positievere en opener levenshouding vol compassie voor onszelf en de ander pas ik nog dagelijks toe en zal ik nooit vergeten"

  Medewerker OM

  "Nu de workshop Mindfulness zo goed bevallen is, willen we je heel graag weer vragen om deze workshop te verzorgen."

  Geert Janssen

  Senior strafrechter

  "Het geeft mij power en energie" (over mindfulness in het werk van een jurist), zie dit artikel in Mr.

 • CONTACT

  Stuur een mail of kom op de mailinglist

  Houtmanstraat 2A, Amsterdam
  +31624628220
 • DONEER

  Bijdrage leveren?

  Wil je een project sponsoren, neem dan contact met ons op, we staan open voor ideeën.

   

  Mocht je een vrijwillige bijdrage willen leveren voor de organisatie van een bijeenkomsten of onze stichting om een andere reden willen ondersteunen, dan kan dat op rekeningnummer NL19TRIO0338730389, t.n.v. de Stichting Lawyers as Changemakers.

   

   

   

 • TOT ZIENS!

  broken image