• DE STICHTING

  Een stichting van en voor juristen die het anders willen

  De wereld verandert, zo ook de wereld van juristen. Een groot deel van ons is ooit rechten gaan studeren omdat we geloofden in rechtvaardigheid en omdat we een duurzame en menselijke bijdrage wilden leveren aan de maatschappij. Maar als jurist leer je in de eerste plaats andere dingen: rechtspraak doorgronden, wetten lezen en toepassen, de strijd winnen. Hoe geven wij onze menselijkheid hierin vorm? Dat onderzoekt de Stichting Lawyers as Changemakers.

   

  Lees hieronder meer over wie wij zijn, over onze projecten, en partners. Zoek je contact of wil je eens van onze bijeenkomsten bijwonen, mail ons dan. We werken graag met je samen.

 • OVER ONS

  Onze stichting is opgericht door Maike Steen, docent aan de UvA, Wikke Monster en Klaartje Freeke, beiden advocaat en mediator. Lawyers as Changemakers heeft als doel te onderzoeken hoe het recht met de tijd mee kan gaan: hoe het menselijker, rechtvaardiger, slimmer en eenvoudiger kan en hoe juristen daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dat onderzoek verrichten wij niet alleen, over de hele wereld werken juristen om het recht menselijker en beter te maken. J. Kim Wright schreef er boeken over, zoals het boek Lawyers as changemakers. Charles Halpern, docent aan o.a. Berkeley inspireerde ons tot het integreren van mindfulness in ons werk. We werken verder samen met Digna de Bruin (advocaat, mediator, conscious contracts), Disa Jironet (officier van justitie), Carolien Pentinga (strafrechtadvocaat, medeoprichter van de stichting Prison Yoga), Eileen Barker (mediator, vergevingscoach en -docent), Elaine Quinn, juriste en maakster van het online magazine The Conscious Lawyer en vele anderen die jurist zijn en hun werk willen inzetten voor een positieve verandering in het recht. Hieronder meer over onze partners. Wij organiseren bijeenkomsten, conferenties en trainingen voor juristen, onder andere om een sterke gemeenschap te bouwen die nodig is voor een verandering van binnenuit. En die verandering is wereldwijd.

   

  Daarnaast houden wij ons bezig met innovatie in het recht. We werken samen met kunstenaars omdat wij geloven dat zij beter dan wijzelf in staat zijn om een spiegel voor te houden en verbeelding te gebruiken om alternatieven te bedenken voor het huidige systeem. Met de Beeldvormers, kunstenaars Kyra Sacks en Machteld Aardse, maakten we een boekje met beeld waarin vragen worden gesteld zoals: wat is recht en rechtvaardigheid? Met rechtenstudenten, studenten van de Rietveld Academie en ruimtelijk ontwerper Anika Ohlerich hebben wij het vak Design of Justice opgezet waarin zij interdisciplinair hebben gewerkt aan de herinrichting van de rechtszaal: hoe zou die eruit moeten zien om partijen nader tot elkaar te laten komen? Deze vorm van samenwerking zijn wij momenteel in drie andere steden aan het uitzetten, samen met de Stichting Young in Prison en ontwerpster Dorota Gazy.

 • PROJECTEN

  DESIGN OF JUSTICE

  Onze Stichting werkte samen met de UvA en de Gerrit Rietveld Academie aan het Law lab ‘Design of Justice; ontwerp de zittingszaal van de toekomst’. In dit vak werkten rechtenstudenten samen met studenten van de Rietveld Academie aan de inrichting van een rechtszaal. Doel van dit vak is te onderzoeken hoe de rechtszaal eruit zou moeten en kunnen zien om bijeenkomsten harmonieuzer, effectiever en beter te maken. Waarom moeten rechters bijvoorbeeld altijd op een verhoging zitten? Waarom zorgt de huidige setting vaak voor polarisatie? Wat zou meer kunst en bewust design kunnen doen in een rechtszaal? Inmiddels wordt dit vak ook in andere steden gedoceerd (of begint dat binnenkort): Den Haag, Leiden, Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Enschede.

   

  Hoe de ontwerpen eruit zagen is te zien via deze link. Een van de ontwerpen is inmiddels uitgewerkt door een architectenbureau en wordt in de nieuwe Rechtbank Amsterdam vormgegeven.

   

  Inmiddels werkt onze stichting samen met de stichting Young in Prison, met hulp van een subsidie van het Stimuleringsfonds creatieve industrie en de Van der Mandele Stichting, om deze manier van interdisciplinair samenwerken in drie andere steden in Nederland mogelijk te maken: in Den Haag, Almelo en Arnhem, samen met de rechtbanken in deze steden, de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, de Universiteit Leiden, ArtEZ Zwolle, Hogeschool Saxion, ArtEZ Arnhem en de Radboud Universiteit. Via deze link meer over de eindpresentatie van KABK en de Universiteit Leiden. In september 2022 zal de landelijke eindpresentatie plaatsvinden.

   

  Meer informatie over deze projecten zijn hier te lezen.

  RECHT IN BEELD

  Samen met kunstenaars Kyra Sacks en Machteld Aardse van de Beeldvormers hebben wij in de vorm van een brief- en beeldwisseling onderzocht hoe het recht en rechtvaardigheid eruit zouden zien als je het in beeld zou brengen. De prachtige tekeningen van de Beeldvormers zullen vanaf februari 2020 worden tentoongesteld in Rechtbank Amsterdam (2e verdieping). Het boekje Recht in beeld is te bestellen via deze link. Op verzoek geven wij een presentatie met de Beeldvormers over dit werk en onze onderzoeksvragen.

  BIJEENKOMSTEN AAN DE UVA

  Wij organiseren sinds 2014 om de maand bijeenkomsten 'Mindfulness in het recht' aan de rechtenfaculteit van de UvA. Deze bijeenkomsten zijn voor juristen die met ons willen onderzoeken hoe wij ons werk op een menselijke manier kunnen uitoefenen. Onderwerpen die de revue passeren zijn o.a. geweldloze communicatie, mindfulness, integriteit en compassie. De sprekers komen uit ons midden of van buiten, waaronder Tamar de Waal, Iris van Domselaar, Jaap Voigt, Digna de Bruin, Tim Overdiek. Een uitgebreid (maar niet volledig) overzicht van de onderwerpen en de sprekers die wij hebben ontvangen vind je hier. De bijeenkomsten zijn gratis maar een donatie aan onze stichting is altijd welkom. Onze groep bestaat uit rechters, advocaten, officieren van justitie, docenten, mediators. Wil je je aanmelden? Mail ons en wees welkom.

  MINDFULNESS & COMPASSIE IN HET RECHT

  Wij geven les aan rechtenstudenten: een vierweekse cursus Mindfulness in het recht. Dit vak is over komen waaien uit Berkeley. Aan de University of California (en andere universiteiten in de VS) wordt dit vak al jaren gedoceerd. Samen met de bedenker ervan, hoogleraar Charles Halpern, hebben wij een vierweekse cursus ontworpen waarin verschillende elementen van mindfuless worden gedoceerd, zodat die geïntegreerd kunnen worden in het werk van een jurist: bewustwording, balans, compassie en ethiek. Lees in dit artikel uit The Optimist meer over Mindfulness in het recht.

   

  Deze cursus geven wij in de vorm van een workshop ook aan professionals, waaronder advocaten, gerechtelijke ambtenaren en leden van het OM.

  EERDERE PROJECTEN

  CONFERENTIE HET NIEUWE RECHT

  Op 6 juli 2018 organiseerden wij samen met Gert Jan Slump van Restorative Justice Nederland en Maurits Barendrecht van Hiil de conferentie Het nieuwe recht. Tijdens deze conferentie hebben wij zo veel mogelijk verschillende mensen uitgenodigd, kunstenaars, schrijvers, coaches, sociologen, ecologen, cliënten (verdachten, slachtoffers en andere betrokkenen in een rechtszaak) en juristen om met elkaar in gesprek te gaan over de vragen: hoe kan het recht menselijker worden en wie is daar verantwoordelijk voor?

   

  Een belangrijke uitkomst van deze conferentie is de veelgehoorde klacht van mensen dat zij zich te vaak niet gehoord voelen in het huidige juridische systeem, of het nou politieagenten zijn, advocaten of rechters. Onze visie hierop is dat opleidingen nu nog te weinig gefocust zijn om het trainen van de juiste vaardigheden om juristen te laten inzien waar het mensen eigenlijk om draait en daar een oplossing voor te bieden.

  CONFERENCE LAWYERS AS CHANGEMAKERS

  Op 6 oktober 2017 organiseerden wij de conferentie Lawyers as Changemakers. Sprekers waren onder meer Kim Wright (zie hierboven en beneden) die zich bezighoudt met innovatie op het juridische vlak, Digna de Bruin, gespecialiseerd in conscious contracts, Disa Jironet, soefie en officier van justitie, Eileen Barker, vergevingsdocent, Arthur Hol, Madeleine Boerma en Klaartje Freeke.

  VERGEVINGSTRAINING

  Samen met Eileen Barker, vergevingsdocent, jurist, mediator en coach, organiseerden wij een 3-daagse vergevingstraining. Voor juristen en niet-juristen die interesse hebben in het onderwerp. Wat ons betreft zou iedereen moeten leren wat vergeving is en hoe je dat kunt toepassen in je leven, zeker als je professioneel te maken krijgt met conflicten. Klaartje en Wikke hebben zelf een intensieve training gevolgd bij Eileen, waardoor zij dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken met hun cliënten, verdachten en slachtoffers in strafzaken.

   

  De training vond plaats van 31 mei tot en met 1 juni 2018.

 • PARTNERS

  Wij werken verder samen met:

  J. Kim Wright

  CUTTING EDGE LAW

  Kim is een van de mensen die ons continue inspireren en tevens de bedenker van de naam Lawyers as Changemakers. Om het gelijknamige boek of het boek Lawyers as Peacemakers te bestellen, klik hier.

  Rechtenfaculteit UvA

  Sinds 2014 faciliteert de UvA onze bijeenkomsten aan de rechtenfaculteit zodat rechtenstudenten en werkzame juristen in een vertrouwde omgeving aan iets nieuws kunnen werken.

  Gerrit Rietveld Academie

  Het vak Law lab, waar rechtenstudenten en Rietveldstudenten elkaar ontmoeten, wordt mede mogelijk gemaakt door de Gerrit Rietveld Academie.

  Young in Prison

  Samen met de Stichting Young in Prison hebben we het project Design of Justice opgezet.

  En vele anderen

 • TESTIMONIALS

  Wat wordt er over ons en ons werk gezegd?

  Stephanie Blom

  Student UvA

  "De wijze levenslessen van de drie docenten en de handvatten voor een positievere en opener levenshouding vol compassie voor onszelf en de ander pas ik nog dagelijks toe en zal ik nooit vergeten"

  Medewerker OM

  "Nu de workshop Mindfulness zo goed bevallen is, willen we je heel graag weer vragen om deze workshop te verzorgen."

  Geert Janssen

  Senior strafrechter

  "Het geeft mij power en energie" (over mindfulness in het werk van een jurist), zie dit artikel in Mr.

 • CONTACT

  Stuur een mail of kom op de mailinglist

  Kropaarstraat 1E, Amsterdam
  +31624628220
 • DONEER

  Bijdrage leveren?

  Wil je een project sponsoren, neem dan contact met ons op, we staan open voor ideeën.

   

  Mocht je een vrijwillige bijdrage willen leveren voor de organisatie van een bijeenkomsten of onze stichting om een andere reden willen ondersteunen, dan kan dat op rekeningnummer NL19TRIO0338730389, t.n.v. de Stichting Lawyers as Changemakers.

   

   

   

 • TOT ZIENS!