• DE STICHTING

  Een stichting van en voor juristen die het anders willen

  De wereld verandert, zo ook de wereld van juristen. Een groot deel van ons is ooit rechten gaan studeren omdat we geloofden in rechtvaardigheid en omdat we een duurzame en menselijke bijdrage wilden leveren aan de maatschappij. Maar als jurist leer je in de eerste plaats andere dingen: rechtspraak doorgronden, wetten lezen en toepassen, de strijd winnen. Hoe geven wij onze menselijkheid hierin vorm? Dat onderzoekt de Stichting Lawyers as Changemakers.

   

  Lees hieronder meer over wie wij zijn, over onze projecten, en partners. Zoek je contact of wil je eens van onze bijeenkomsten bijwonen, mail ons dan. We werken graag met je samen.

 • OVER ONS

  Wij zijn Maike Steen, docent aan de UvA, Wikke Monster en Klaartje Freeke, beiden advocaat en mediator. Wij hebben de stichting Lawyers as Changemakers opgericht met als doel te onderzoeken hoe het recht met de tijd mee kan gaan: hoe het menselijker, slimmer en eenvoudiger kan en hoe juristen daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dat onderzoek verrichten wij niet alleen, over de hele wereld werken juristen om het recht menselijker en beter te maken. J. Kim Wright schreef er boeken over, zoals het boek Lawyers as changemakers. Charles Halpern, docent aan o.a. Berkeley inspireerde ons tot het integreren van mindfulness in ons werk. We werken verder samen met Digna de Bruin (advocaat, mediator, conscious contracts), Disa Jironet (officier van justitie), Carolien Pentinga (strafrechtadvocaat, medeoprichter van de stichting Prison Yoga), Eileen Barker (mediator, vergevingscoach en -docent) en vele anderen die jurist zijn en hun werk willen inzetten voor een positieve verandering in het recht. Hieronder meer over onze partners. Wij organiseren bijeenkomsten, conferenties en trainingen voor juristen, onder andere om een sterke gemeenschap te bouwen die nodig is voor een verandering van binnenuit. En die verandering is wereldwijd.

   

  Daarnaast houden wij ons bezig met innovatie in het recht. We werken samen met kunstenaars omdat wij geloven dat zij beter dan wijzelf in staat zijn om een spiegel voor te houden en creativiteit te gebruiken om alternatieven te bedenken voor het huidige systeem. Met de Beeldvormers, tekenaressen Kyra Sacks en Machteld Aardse, maakten we een boekje met beeld waarin vragen worden gesteld zoals: wat is recht en rechtvaardigheid? Met ontwerpster Dorota Gazy, werken wij aan een film waarin we willen laten zien hoe de jurist eruit ziet en hoe die eruit zou moeten zien in een ideale wereld. Met rechtenstudenten, studenten van de Rietveld Academie en ruimtelijk ontwerper Anika Ohlerich denken wij na over de inrichting van een rechtszaal en hoe die eruit zou moeten zien om partijen nader tot elkaar te laten komen.

 • PROJECTEN

  DESIGN OF JUSTICE

  Onze stichting werkt samen met de UvA en de Gerrit Rietveld Academie aan het Law lab ‘Design of Justice; ontwerp de zittingszaal van de toekomst’. In dit vak werken rechtenstudenten samen met studenten van de Rietveld Academie aan de inrichting van een rechtszaal. Doel van dit vak is te onderzoeken hoe de rechtszaal eruit zou moeten en kunnen zien om bijeenkomsten harmonieuzer, effectiever en beter te maken. Waarom moeten rechters bijvoorbeeld altijd op een verhoging zitten? Waarom zorgt de huidige setting vaak voor polarisatie? Wat zou meer kunst en bewust design kunnen doen in een rechtszaal? Dit soort vragen willen wij, samen met ruimtelijk ontwerper Anika Ohlerich en de studenten, met dit vak beantwoorden omdat wij erin geloven dat de ruimte van cruciaal belang is voor een goede afloop van een rechtszaak.

   

  Voor een volledige omschrijving van het vak Law lab zie deze link.

   

  De eindpresentatie van het werk van de studenten was op 7 december 2018, in de Rechtbank Amsterdam. Hoe de ontwerpen eruit zagen is te zien via deze link.

  BIJEENKOMSTEN AAN DE UVA

  Wij organiseren sinds 2014 om de maand bijeenkomsten 'Mindfulness in het recht' aan de rechtenfaculteit van de UvA. Deze bijeenkomsten zijn voor juristen die met ons willen onderzoeken hoe wij ons werk op een menselijke manier kunnen uitoefenen. Onderwerpen die de revue passeren zijn o.a. geweldloze communicatie, mindfulness, integriteit en compassie. De sprekers komen uit ons midden of van buiten, waaronder Tamar de Waal, Iris van Domselaar, Jaap Voigt, Digna de Bruin, Tim Overdiek. Een uitgebreid overzicht van de onderwerpen en de sprekers die wij hebben ontvangen vind je hier. De bijeenkomsten zijn gratis maar een donatie aan onze stichting is altijd welkom. Onze groep bestaat uit rechters, advocaten, officieren van justitie, docenten, mediators. Wil je je aanmelden? Mail ons en wees welkom.

  DOCUMENTAIRE

  Met ontwerpster en filmmaakster Dorota Gazy (Design Academy, maakster van de film Court Dance, een prachtige film waarin dansers het conflict in de rechtszaal uitbeelden, hiernaast in beeld) werken wij aan een documentaire over de moraal van de jurist: hoe zou de jurist eruit moeten zien in een ideale wereld? Het beeld dat veel mensen hebben van juristen is dat zij een soort gespleten persoonlijkheid hebben wat het moraal betreft: een gejuridiseerde moraal aan de ene kant en aan de andere kant een persoon, een mens met gevoel en empathisch vermogen. Die gespletenheid zorgt vaak voor onbegrip bij gewone mensen. Vaak wordt ons gevraagd: hoe kun je met jezelf leven als je als jurist iets doet waar je als mens helemaal niet achterstaat? Hoe zouden wij eruit zien als we die verkniptheid niet hadden? Dit onderzoeken wij en brengen wij in beeld.

  MINDFULNESS & COMPASSIE IN HET RECHT

  Wij geven elk jaar les aan rechtenstudenten: een vierweekse cursus Mindfulness in het recht. Dit vak is over komen waaien uit Berkeley. Aan de University of California (en andere universiteiten in de VS) wordt dit vak al jaren gedoceerd. Samen met de bedenker ervan, Charles Halpern, hebben wij een vierweekse cursus ontworpen waarin verschillende elementen van mindfuless worden gedoceerd, zodat die geïntegreerd kunnen worden in het werk van een jurist: bewustwording, balans, compassie en ethiek. Lees in dit artikel uit The Optimist meer over Mindfulness in het recht.

   

  Deze cursus geven wij in verkorte vorm ook aan professionals, waaronder advocaten, gerechtelijke ambtenaren en leden van het OM.

  RECHT IN BEELD

  Samen met tekenaressen Kyra Sacks en Machteld Aardse van de Beeldvormers onderzoeken wij hoe het recht en rechtvaardigheid eruit zouden moeten zien. De briefwisseling tussen Wikke en Klaartje en de Beeldvormers is vormgegeven in een boekje dat hier te zien is.

  EERDERE PROJECTEN

  CONFERENTIE HET NIEUWE RECHT

  Op 6 juli 2018 organiseerden wij samen met Gert Jan Slump van Restorative Justice Nederland en Maurits Barendrecht van Hiil de conferentie Het nieuwe recht. Tijdens deze conferentie hebben wij zo veel mogelijk verschillende mensen uitgenodigd, kunstenaars, schrijvers, coaches, sociologen, ecologen, cliënten (verdachten, slachtoffers en andere betrokkenen in een rechtszaak) en juristen om met elkaar in gesprek te gaan over de vragen: hoe kan het recht menselijker worden en wie is daar verantwoordelijk voor?

   

  Een belangrijke uitkomst van deze conferentie is de veelgehoorde klacht van mensen dat zij zich te vaak niet gehoord voelen in het huidige juridische systeem, of het nou politieagenten zijn, advocaten of rechters. Onze visie hierop is dat opleidingen nu nog te weinig gefocust zijn om het trainen van de juiste vaardigheden om juristen te laten inzien waar het mensen eigenlijk om draait en daar een oplossing voor te bieden.

  CONFERENCE LAWYERS AS CHANGEMAKERS

  Op 6 oktober 2017 organiseerden wij de conferentie Lawyers as Changemakers. Sprekers waren onder meer Kim Wright (zie hierboven en beneden) die zich bezighoudt met innovatie op het juridische vlak, Digna de Bruin, gespecialiseerd in conscious contracts, Disa Jironet, soefie en officier van justitie, Eileen Barker, vergevingsdocent, Arthur Hol, Madeleine Boerma en Klaartje Freeke.

  VERGEVINGSTRAINING

  Samen met Eileen Barker, vergevingsdocent, jurist, mediator en coach, organiseerden wij een 3-daagse vergevingstraining. Voor juristen en niet-juristen die interesse hebben in het onderwerp. Wat ons betreft zou iedereen moeten leren wat vergeving is en hoe je dat kunt toepassen in je leven, zeker als je professioneel te maken krijgt met conflicten. Klaartje en Wikke hebben zelf een intensieve training gevolgd bij Eileen, waardoor zij dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken met hun cliënten, verdachten en slachtoffers in strafzaken.

   

  De training vond plaats van 31 mei tot en met 1 juni 2018.

 • PARTNERS

  Wij werken samen met:

  J. Kim Wright

  CUTTING EDGE LAW

  Kim is een van de mensen die ons continue inspireren en tevens de bedenker van de naam Lawyers as Changemakers. Om het gelijknamige boek of het boek Lawyers as Peacemakers te bestellen, klik hier.

  Rechtenfaculteit UvA

  Sinds 2014 faciliteert de UvA onze bijeenkomsten aan de rechtenfaculteit zodat rechtenstudenten en werkzame juristen in een vertrouwde omgeving aan iets nieuws kunnen werken.

  Gerrit Rietveld Academie

  Het vak Law lab, waar rechtenstudenten en Rietveldstudenten elkaar ontmoeten, wordt mede mogelijk gemaakt door de Gerrit Rietveld Academie.

  Hiil

  Hiil doet onderzoek naar innovatie in het recht, en schreef onder meer het rapport Menselijk en rechtvaardig: Is de rechtsstaat er voor de burger? Naar aanleiding hiervan organiseert Hiil bijeenkomsten met juristen om te werken aan verbetering en innovatie, waar Klaartje Freeke ook een actieve bijdrage aan geeft. Samen met Maurits Barendrecht is de bijeenkomst Het nieuwe recht in juli 2017, waar burgers, kunstenaars, juristen en anderen samen kwamen om mee te denken.

 • TESTIMONIALS

  Wat wordt er over ons en ons werk gezegd?

  Stephanie Blom

  Student UvA

  "De wijze levenslessen van de drie docenten en de handvatten voor een positievere en opener levenshouding vol compassie voor onszelf en de ander pas ik nog dagelijks toe en zal ik nooit vergeten"

  Medewerker OM

  "Nu de workshop Mindfulness zo goed bevallen is, willen we je heel graag weer vragen om deze workshop te verzorgen."

  Geert Janssen

  Senior strafrechter

  "Het geeft mij power en energie" (over mindfulness in het werk van een jurist), zie dit artikel in Mr.

 • CONTACT

  Stuur een mail of kom op de mailinglist

 • SOCIAL MEDIA

  Facebook

  LinkedIn

  lawyersaschangemakers@gmail.com

 • DONEER

  Bijdrage leveren?

  Wil je een project sponsoren, neem dan contact met ons op, we staan open voor ideeën.

   

  Mocht je een vrijwillige bijdrage willen leveren voor de organisatie van een bijeenkomsten of onze stichting om een andere reden willen ondersteunen, dan kan dat op rekeningnummer NL19TRIO0338730389, t.n.v. de Stichting Lawyers as Changemakers.

   

   

   

 • TOT ZIENS!